Przyłącza

Wykonujemy projekty przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazu do działki lub do budynku. Przed dokonaniem zlecenia najlepiej zaopatrzyć się w mapę do celów projektowych oraz warunki przyłączenia od gestora sieci (Gmina, Zakład Wodociągów i Kanalizacji itp.) Czas opracowania projektu ok. 20 dni w zależności od skomplikowania sprawy.

Przyłącze wodociągowe z zestawem wodomierzowym w budynku

Przyłącze wodociągowe z zestawem wodomierzowym w studzience na działce

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

 

Przyłącze gazu ziemnego

Przyłącze gazu LPG

            Podziemny zbiornik 2700dm3

Zbiornik podziemny

                  Nadziemny zbiornik 2700dm3

Zbiornik nadziemny