Projekty Indywidualne

W naszej pracy przy tworzeniu projektów wykorzystujemy licencjonowane oprogramowanie firm  m.in. Intersoft, Rama R3D3, Specbud, Autodesk.

Realizujemy zadania kompleksowo od momentu przyjęcia zlecenia do przekazania inwestorowi decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

Komplet projektu zawiera 4 egz. projektu budowlanego.

Co należy wiedzieć przed dokonaniem zlecenia na opracowanie projektu budowlanego:

  1. Należy uzyskać z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) dla danej działki budowlanej wraz z klauzulą prawomocności lub w zależności czy jest na dany teren opracowany, wyrys i wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
  2. Zlecić nam lub samemu uzyskać od geodety mapę do celów projektowych.
  3. Uzyskać samemu lub ująć w ewentualnym zleceniu projektowym warunki techniczne podłączenia mediów (wody, ścieków, energii elektrycznej itp.)
  4. Uzyskać samemu, lub ująć w ewentualnym zleceniu projektowym, decyzję na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi publicznej, jeżeli działka takiego zjazdu nie posiada.
  5. Dla budynków z katalogu, należy po zapoznaniu się z ich treścią przedstawić wybrany projekt.
  6. Projekt będzie miał w sobie opracowane projekty wewnętrznych instalacji (c.o., eN, wod.-kan. itp.).
  7. Zdecydować czy teren wokół domu ma zawierać utwardzenia dobierzemy wtedy ich lokalizację.
  8. W miarę możliwości wskazanie preferencji co do materiałów budowlanych w projekcie. Brak takiego wskazania, stanowi dla nas informację o konieczności zaproponowania materiałów najczęściej stosowanych.
  9. Dodatkowo istnieje możliwość podjęcia się kierowania budową.

W ramach przyjętego zlecenia istnieje możliwość przejęcia całości odpowiedzialności w zakresie przygotowania dokumentacji i uzyskania w imieniu Inwestora decyzji pozwolenia na budowę za sprawą podpisanego imiennego pełnomocnictwa, zestawienie materiałów, wizualizacja 3D. Gwarantujemy opracowanie projektu z dokonywanymi na bieżąco indywiduwlnymi ustaleniami.

Przykładowe realizacje:

4 3  1  3  2  1  2  3  2  1  1  1  1  

Lista osób uprawnionych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków