III Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości

III Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości za nami. Za nami intensywny i pełen emocji  czas przygotowania oraz aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu, które urasta do rangi jednego z najbardziej liczących się wydarzeń organizowanych przez RIPH w regionie.

Nasze Forum to ludzie – ich wiedza, gotowość do rozmowy i doświadczenie. Ludzie dzięki którym RFP jest platformą wymiany doświadczeń, budowania kapitału społecznego i tworzenia ram dla myślenia o wyzwaniach rozwojowych, jakie stoją przed naszym regionem.

Tegoroczne Forum jest rozwinięciem i kontynuacją tematów poruszanych w poprzednich edycjach.  Otwierając je, Prezes Rady Izby Witold Świtkowski i Wiceprezes Rady Izby Dorota Krajewska – Trajdos powiedzieli:  w tym roku przewidzieliśmy dwa bloki tematyczne: „Nowoczesne usługi dla biznesu” i „Gospodarka przestrzenna”. Z jednej strony, chcemy po raz kolejny zmierzyć się z problemem modernizacji, tym razem skupiając się na tym, jak można świadczyć i korzystać z nowoczesnych usług i technologii i jak radzić sobie w gospodarce, w której pewne zasoby są ograniczone. Z drugiej zaś strony, chcemy ponownie rozbudzić Państwa zainteresowanie zagadnieniami związanymi ze współpracą sektora publicznego i prywatnego.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Biura Projektowo-Inwestycyjnego dziękujemy wszystkim parterom za pomoc w przygotowaniu i udostępnieniu materiałów na Forum oraz wszystkim za odwiedzenie naszego stoiska firmowego.

Tradycyjnie zapraszamy za rok.