Kosztorysy

Wykorzystujemy licencjonowane profesjonalne oprogramowanie Norma Standard, dzięki czemu nasi klienci otrzymują wiarygodny produkt jakim jest prawidłowa kalkulacja kosztów swojej inwestycji.
          
Oferujemy:

• Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich do przetargów
• Przygotowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
• Sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych dla firm wykonawczych
• Sporządzanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla biur projektowych
• Aktualizacja kosztorysów do aktualnych cen rynkowych
•Wskaźnikowe (wstępne) zastawienia kosztów dla planowanych inwestycji
• Sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów


Cennik opracowania kosztorysu ofertowego     

 
Kosztorys do przetargu
od 6,0zł
za pozycję
Kosztorys Ofertowy
od 10,0zł
za pozycję
Kosztorys Ofertowy+
od 15,00zł
za pozycję
Minimalna cena za kosztorys 100,- zł 100,- zł 200,-zł
Czas realizacji do 5 dni do 7 dni do 14 dni
Wymagane materiały Przedmiar z podstawami wyceny Przedmiar robót bez podstaw wyceny Dokumentacja projektowa

Cennik opracowania kosztorysu inwestorskiego
  Kosztorys Inwestorski
od 8,0zł
za pozycję
Inwestorski +
od 9,0zł
za pozycję
Inwestorski ++
od 15,00-zł
za pozycję
Minimalna cena za kosztorys 100,- zł 100,-zł 100,- zł
Czas realizacji do 7 dni do 7 dni do 21 dni
Wymagane materiały Przedmiar w pliku Exel, .ath, .zuz, .xml z podstawami wyceny Przedmiar w pliku .pdf z podstawami wyceny Dokumentacja projektowa budowlana lub wykonawcza

 Uwaga: Oferta nie stanowi cennika w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest jedynie zaproszeniem do negocjacji.