I Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości

Data: 23 czerwca 2017 r.
Miejsce: Hotel Porto,
Adres: ul. Portowa 14/20, 97-500 Radomsko
 

Celem Forum było poznanie możliwości prawnych i organizacyjnych oraz realnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym.

Wśród priorytetów znalazły się m.in.:

  1. wspieranie budowy sieci kontaktów między przedsiębiorcami i otwieranie kanałów komunikacji między przedsiębiorcami a lokalną administracją.
  2. przybliżenie praktycznych rozwiązań oraz instrumentów stymulujących przedsiębiorczość w aglomeracjach gminnych (przedstawiciele miast i gmin powiatu radomszczańskiego będą mieć możliwość zaprezentowania swoich doświadczeń i stosowanych instrumentów promowania i wspierania  przedsiębiorczości na poziomie lokalnym),
  3. dostarczenie wiedzy z dziedzin mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej (sukcesja w firmie, nowy wymiar kontroli podatkowych, jednolity plik kontrolny i inne zmiany w systemie podatkowym, środki UE w ramach perspektywy 2014-2020 w tym m.in.: PROW, WFOŚiGW, Inicjatywa JEREMIE itd.)

             Impreza która miała miejsce, skupiła ok.250 przedsiębiorców i wielu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Wzajemna wymiana poglądów otwarła słuchaczy paneli dyskusyjnych na potrzeby pozwalające zminimalizować szeroko pojęte zagadnienie prowadzenia działalności gospodarczej w regionie, oraz pozwalała zachęcić podmioty zewnętrzne do inwestowania na naszym terenie.Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości 23.06.2017 r.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko firmowe i zapoznali się z wachlarzem oferowanych usług. Zapraszamy na kolejne tego typu imprezy, licząc na okazane nam zainteresowanie skutkujące ciągle poszerzającym się kręgiem sympatyków i nawiązanych nowych kontaktów.