II Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości

18 kwietnia 2018r w Hotelu Porto odbyło się II Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości „Partnerstwo Publiczno – Prywatne: innowacja w zarządzaniu?”. Jest to niejako efekt i kontynuacja rozważań podjętych podczas ubiegłorocznego Forum, podczas którego zaproszeni goście dyskutowali o atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Radomszczańskiego.

Partnerstwo publiczno-prywatne od dłuższego czasu jest ważnym elementem strategii rozwojowej państwa, a istotną rolę przypisuje mu również Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju. Wierzymy, że będzie ono skutecznym narzędziem realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Jako Radomszczańska Izba Przemysłowo-Handlowa czujemy się niejako powołani do dyskusji poświęconej partnerstwu publiczno-prywatnemu. Izba od 15 lat współuczestniczy w animowaniu życia gospodarczego miasta i powiatu. Wiedza i doświadczenie zebrane na przestrzeni ostatnich dekad przekonały nas o konieczności współpracy pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym i o synergii, jaka możliwa jest do osiągnięcia dzięki partnerstwu.

Prezydent Miasta Radomska

W ramach wideokonferencji wystąpił Pan Janusz Wojciechowski audytor Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który omówił „Wykorzystanie środków UE w świetle kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”. Ponadto Pan Janusz Wojciechowski pogratulował Izbie inicjatywy a uczestnikom życzył konstruktywnej debaty. W imieniu uczestników Forum pytania naszemu Gościowi zadawała Pani Dorota Krajewska – Trajdos Wiceprezes RIPH oraz podziękowała za przyjęcie zaproszenia a tym samym możliwość wysłuchania ciekawego wystąpienia.

Prezentacja wideokonferencji

 W ostatniej części, Partnerstwo Publiczno-Prywatne w praktyce (Panel II), zaproszeni goście, przedstawiciele samorządów i przedsiębiorstw prywatnych, zaprezentują praktyczne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego w oparciu o własne doświadczenia. 

Prezentacje firm z regionu

W imieniu Biura Projektowo-Inwestycyjnego dziękujemy wszystkim parterom za udział w Forum oraz w dyskusji jak i za odwiedzenie naszego stoiska firmowego.

Stoisko firmowe

Tradycyjnie zapraszamy za rok.

Galerię zdjęć z Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości znajduje się pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1WQTtBXcxCadsRETH2PBSKfYN246tIbFX