KIEROWNIK BUDOWY

Zlecenie pełnienia funkcji kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego, jest usankcjonowane podpisaniem umowy w oparciu, o którą zostanie  udzielone prawo do wejścia na teren Państwa nieruchomości w trakcie pełnionych obowiązków.

Po podpisaniu umowy przekazujemy Inwestorowi wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające dokonania zgłoszenia pełnienia czynności w Urzędzie Nadzoru Budowlanego oraz w przypadku kierownika budowy - pusty (niewypełniony) dziennik budowy.

Realizacja obowiązków w zakresie, opisanym w ustawie Prawo budowlane. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu obowiązków po wcześniejszym szczegółowym omówieniu oczekiwań Inwestora.

Standardowe zadania kierowania budową obejmują niżej wymienione czynności:

1.       Kontrolę w kompletności dokumentacji do wykonania robót budowlanych,
2.       Kontrolę wykonania wykopów fundamentowych,
3.       Sprawdzenie zbrojenia fundamentów,
4.       Kontrolę wykonywania robót murowych,
5.       Sprawdzenie zbrojenia stropu/stropów/słupów/deskowania,
6.       Sprawdzenie ułożenia więźby dachowej,
7.       Sprawdzenie izolacji cieplno-wilgotnościowej ścian fundamentowych,
8.       Sprawdzenie montażu stolarki okiennej/drzwiowej zewnętrznej,
9.       Sprawdzenie zgodności z PT ocieplenia ścian i dachu.

Po zakończeniu budowy służymy pomocą w skompletowaniu dokumentów służących złożeniu właściwego zawiadomienia do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych oraz udzielimy wszelkich niezbędnych informacji do przygotowania dokumentacji powykonawczej i przekażemy wypełniony dziennik budowy.

Prowadzimy przeglądy okresowe obiektów budowlanych roczne i 5-letnie

Prześlij nam zapytanie w temacie  przeglądów okresowych na adres biuro@o-mega.pl, a w 24 godziny odeślemy niezobowiązującą ofertę cenową.

W zapytaniu proszę określić powierzchnię użytkową i/lub kubaturę obiektu oraz czy jest to kontyunuacja wcześniejszych przeglądów czy pierwszy przegląd.


Dodatkowo oferujemy przeprowadzenie przeglądu kominiarskiego i sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.